Prospekte

Ford Taunus 17M TS P3
Originalprospekt
(englischsprachig)
Ford Taunus 17M P3
Originalprospekt 1962
(niederländisch)
Originalprospekt
Taunus P3 17M